زیباکلام: وقتی به علوم انسانی بی‌توجه باشیم، باید با تکیه بر تخیل خود مسائل را توجیح کنیم

زیباکلام: وقتی به علوم انسانی بی‌توجه باشیم، باید با تکیه بر تخیل خود مسائل را توجیح کنیم

زیباکلام گفت:‌ در جامعه امروزی دلیل اصلی عدم توجه به جوانان و نادیده گرفته شدن نقش آنان در برخی از مسائل سیاسی و اقتصادی، فهم غلط علوم انسانی و عدم توجه به این علم است. به گزارش پایتخت،  ...

استاندار تهران، سیدحسین هاشمی

استاندار تهران: فرمانداران تهران تغییری نمی‌کنند

استاندار تهران گفت: رسانه‌ها و کارگزاران دولت در اطلاع رسانی خدمات دولت ضعیف عمل کردند درحالی که خبررسانی یک اقدام کوچک هم می‌تواند امید در مردم ایجاد کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱