نظرات فاطمه دانشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی

عضو شورا در گفت‌وگو با پایتخت:

نظرات دانشور در مورد زنان خیابانی، کودکان بدون شناسنامه، وظایف اجتماعی شهرداری و عملکرد شهرداری و شورای شهر

آقای قالیباف مدیر توانمندی است ولی یک مقدار بلند پرواز است. هر از چندگاهی هوس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌کند و این باعث می‌شود که حواسش از مسائل شهر پرت بشود....

جای بهشتی و یاران او خالی است

بازخوانی واقعه هفتم تیر؛

جای بهشتی و یاران او خالی است

«هر نفسی که می‌کشیدم برابر یک عمر بود، فقط یک حفره کوچک جلو دهانم بود تا بتوانم کمی نفس بکشم. صدای بقیه را خیلی خفیف و دورگه می‌شنیدم که ناله و دعا می‌کردند، یا ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱